top of page

Udvidet LændeRyg Undersøgelse ULRUS

Praktiserende læger har nu mulighed for en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse hos specialuddannede fysioterapeuter.

Læs kriterierne for ULRUS

Grundig rygundersøgelse

Som et led i Region Syddanmarks overordnede strategi pårygområdet tilbyder regionen pr. 1. august 2011 de praktiserende læger mulighed for en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse hos specialuddannede fysioterapeuter.

 

I forbindelse med ordningen har Region Syddanmark indgået aftale med specialuddannnede fysioterapeuter med stor erfaring indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede rygpatienter.

Et af formålene med undersøgelsen er at give de praktiserende læger et tilbud om undersøgelse af de rygpatienter, hvor lægen føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning for at kunne tage stilling til det videre forløb.

Hurtigt til fysioterapeut

Patienten kan forvente at blive undersøgt hos fysioterapeuten indenfor 1 uge efter patientens første henvendelse.

Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer. Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.

 

Billigt for patienten

Økonomisk set påføres patienten ikke meromkostninger i forhold til vanlig henvisning. Udover ovennævnte er det overordnede formål via datafangst også at arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Middelfart, således at værdifuld viden vil kunne opsamles og danne basis for evt. forskning. (kilde: reg.syddanmark)

bottom of page