top of page

Scoliose / Skævhed i rygsøjlen

Skoliose – undersøgelse, træning og behandling

Hvad er skoliose

Skoliose er en eller flere skævheder i rygsøjlen – ofte eller næsten altid fuldt af en grad rotation de enkelte ryghvirvler imellem – en såkaldt torsion.

Mere end 80% af tilfælde med skoliose kan ikke forklares. Man ved ikke hvad det kommer af, men man mener at der kan være en arvelighed heraf. Så hvis forældre, bedsteforældre m.m. har skoliose, så er sandsynligheden også større for den efterfølgende generation.

Fordelingen mellem drenge og piger er nogenlunde ens, men piger er i størst risiko for forværring af skævheden. Fælles for begge køn er, at mens man er i vækst er risikoen for forværring størst. Børn med en kurve på 20 grader eller mere skal man være meget opmærksomme på, når de går i vækst. I væksten kan kurven udvikle sig meget hurtigt, og det er set, at kurven øges med omkring 20-30 grader på meget få uger. Derfor er det vigtigt at starte træning tidligst muligt.

 

Mange yngre personer med skoliose bruger korset til passiv behandling. Nogle har nat-korset mens andre har fuldtidskorset (23 timer/dag). Korsettet er vigtigt i de yngre teenageår, som nævnt fordi risikoen for progression i disse år er størst. Aktiv korrektion er mindst ligeså vigtig – da muskulaturen bør vedligeholdes, hvilket den ikke bliver hvis korsettet klarer alt arbejdet. Den aktive korrektion vil man blive instrueret i hos os; både individuelt men også på hold. Har I spørgsmål til brugen af korset er I også velkommen til at spørge her på klinikken.

 

Hvordan ser det ud?

Ikke alle har synlige tegn på skoliose. Ligeledes er det langt fra alle som har smerter relateret til sin skoliose. Der er nogle enkelte tegn man kan holde øje med.

 

- Skulderblad: kan i den ene side fremstå tydeligere end i den anden side.

 

- Skulderhøjde: Man kan opleve, at den ene skulder står lavere end den anden.

 

- Lænden: afstanden mellem ribben og hoftekam er kortere i den ene side

 

- Ribben: ved foroverbøjning kan man se ribbenene tydeligere i den ene side.

 

Fordi man finder et eller flere af ovenstående fund, er det ikke ensbetydende med, at man har en skoliose. Det kræver nærmere undersøgelse hos os eller ved fx. røntgenundersøgelse af hele ryggen.

Hvad kan vi tilbyde

Har din skoliose en Cobb-vinkel på mere end 20° har du ret til at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi. Ring til os, hvis I har brug for hjælp eller rådgivning. Det er også muligt at deltage med hel eller delvis egenbetaling.

Normalvist vil man deltage på vores skoliosehold, hvor du vil møde andre personer med skoliose.

 

Inden der laves en plan for træning og behandling laves altid først en grundig undersøgelse. Træningen har til formål at give deltagerne en forståelse af deres rygsøjle i et tredimensionelt perspektiv. Der vil blive arbejdet med forskellige arter af strækøvelser, specifikke korrigerende øvelser der tilgodeser den enkeltes skævhed(er).

 

 

Hvad får du ud af det?

- Smertelindring

- Standse forværring af kurverne, mindske rotationsgraden af rygsøjlen

- Øge lungekapaciteten

- Holdningskorrektion/øge kropsbevidsthed

- Bedre bevægelighed og generel tilstand

 

Hvem kan gavne af træningen

Udredning og træning målrettes alle personer med skoliose uanset alder. For optimalt udbytte af eventuel holdtræning er det påkrævet at have fuld og sikker gang- og standfunktion. Ellers ingen kriterier – træningen tilpasses den enkelte og dennes funktion.

Selvom man bruger nat-korset eller fuldtids-korset kan man godt have gavn af træningen.

 

Opdatering November 2020

Vi har i øjeblikket ikke fysioterapeuter som er efteruddannet i behandling af scoliose og kurset er desværre udsat pga Covid-19. Kurset er aktuelt udskudt til foråret 2021.

bottom of page